Zespoły hamulcowe

ZESPÓŁ HAMULCA TARCZOWEGO ZHT.VT

ZESPÓŁ HAMULCA TARCZOWEGO ZHT.VT

Zespół hamulca tarczowego ZHT.VT przeznaczony jest do zabudowy w zespołach napędowych przenośników taśmowych. Zadaniem zespołu hamulca tarczowego jest zatrzymanie (zahamowanie) jednostki napędowej przenośnika taśmowego po jego wyłączeniu. Zaciski hamulcowe działają na tarcze hamulcowe zamocowanie na sprzęgle wału szybkobieżnego. Zespół hamulca ZHT.VT przystosowany jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w tym w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zespół hamulca ZHT.VT może być również stosowany na powierzchni kopalń oraz w innych nie opisanych powyżej aplikacjach, o ile użytkowany jest zgodnie z niniejszą instrukcja oraz gdy nie są przekraczane parametry pracy urządzenia i warunki jego stosowania.

Zacisk hamulcowy ZH-1
Nominalna siła zaciskania jednego zacisku Fz=11 000 N
Siła hamowania jednego zacisku Fh=4 400 N
Średnica tarczy hamulcowej 400, 500, 630, 710 mm
(inne średnice po uzgodnieniu z producentem)
Materiał tarczy hamulcowej Rm ≥ 600 MPa; HB = 240 ÷ 250
Bicie osiowe tarczy hamulcowej ≤ 0,1 mm
Moment hamujący [Nm]
Okładzina hamulcowa BREMSKERL 4500
(lub inne okładziny spełniające aktualne obowiązujące przepisy i wymagania dla okładzin hamulcowych do zastosowania w urządzeniach pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w atmosferze zagrożonej wybuchem)
Agregat hydrauliczny HAZV VI
Pojemność zbiornika 160 dm3
Typ pomp 10C4,2X0,53G
Wydajność pompy 4,2 cm3/obr
Nominalne ciśnienie pracy 16 MPa
Napięcie zasilania silnika elektrycznego 1000V/500V/230V - 50 Hz
Moc silnika elektrycznego 2,2 kW
Dopuszczalna temperatura pracy 70°
Wymiary zacisku hamulcowego ZH-1
Długość 328mm
Szerokość 220mm
Wysokość 180mm
Masa 48kg
Wymiary agregatu hydraulicznego HAZV VI
Długość 1110mm
Szerokość 628mm
Wysokość 960mm
Masa 230kg

 

ZESPÓŁ HAMULCA PŁYTOWEGO VT-001

 

ZESPÓŁ HAMULCA PŁYTOWEGO VT-001

Zespół hamulca płytowego VT-001 przeznaczony jest do zabudowy na trasie przenośników taśmowych. Zadaniem zespołu hamulca płytowego jest zatrzymanie (zahamowanie) biegu taśmy przenośnika po wyłączeniu zasilania jednostek napędowych. Hamulec przystosowany jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w tym w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Hamulec płytowy VT-001 może być również stosowany na powierzchni kopalń oraz w innych nie opisanych powyżej miejscach, dopóki użytkowany jest zgodnie z niniejszą instrukcja oraz gdy nie przekraczane są parametry pracy urządzenia.

Hamulec płytowy VT-001
Siła hamowania taśmy min Fh0,25=192 kN
(w zależności od zakresu pracy sprężyn) max Fh0,75=447 kN
Szerokość taśmy przenośnika 800 ÷ 2000 mm
Grubość taśmy przenośnik 10 ÷ 30 mm
(inne grubości po uzgodnieniu z producentem)
Agregat hydrauliczny HAZV VI
Pojemność zbiornika 160 dm3
Typ pompy 10C4,2X0,53G
Wydajność pompy 4,2 cm3/obr
Nominalne ciśnienie pracy 16 MPa
Napięcie zasilania silnika elektrycznego 1000V/500V/230V - 50 Hz
Moc silnika elektrycznego 2,2 kW
Dopuszczalna temperatura pracy 70°
Wymiary hamulca płytowego VT-001
Długość 2352÷3552 mm
Szerokość 2150÷3350 mm
Wysokość 698 mm
Masa 1690÷1930 kg
Wymiary agregatu hydraulicznego HAZV VI
Długość 1110mm
Szerokość 628mm
Wysokość 960mm
Masa bez oleju 230kg