Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bomar Colombia S.A.S.

Bomar Colombia S.A.S. jest największą firmą specjalizującą się w górnictwie podziemnym na terenie Republiki Kolumbii. Na kolumbijskim rynku (wcześniej jako Mineria Polaca S.A.S.) funkcjonuje od 2007 roku.

Działalność firmy obejmuje usługi górnicze w zakresie planowania i przygotowania eksploatacji górniczych, zarządzanie kopalniami po stronie mechanicznej i technicznej, jak również naprawę sprzętu i maszyn. Łącznie firma wydrążyła w Kolumbii ponad 6 kilometrów chodników.

Dzięki polskim korzeniom i doświadczeniu, działalność Bomar Colombia S.A.S opiera się na technologii polskiej. We współpracy z polskimi firmami BOMAR S.A, Vacat Sp. z o.o. i Budwak Sp. z o.o. (współwłaściciele spółki) firma dostarcza kompletne systemy maszyn pod projekty oraz prowadzi sprzedaż sprzętu dla górnictwa węglowego, złota oraz szmaragdów. Spółka posiada dogłębną znajomość rynku i klienta kolumbijskiego, a także panujących tam warunków geologicznych i górniczych, co pozwala dobrać sprzęt w taki sposób, aby był on zgodny z oczekiwaniami i uwarunkowaniami technicznymi. Swoją obecność w Ameryce Łacińskiej firma zawdzięcza także pracownikom posługującym się językiem hiszpańskim, specjalistom górnikom, mechanikom oraz elektrykom.

Większe ze zrealizowanych projektów górniczych:

 • Cúcuta (chodnik upadowy Inclinado 5) - Kontrakt na rozwój 300m tunelu o nachyleniu 23 stopni.
  Właściciel: COMPAÑÍA MINERA CERRO TASAJERO S.A.
 • Guacheta (Tunel CASA BLANCA) - 2500m wyrobiska głównego.
  Właściciel: MILPA S.A.
 • Socotá (kopalnia la Primavera) - Kompletna infrastruktura na powierzchni kopalni i pod ziemią, tj. realizacja instalacji mieszkalnych, warsztatu , patio maszynowego i ponad 200 m chodnika).
  Właściciel: INVERCOAL S.A.
 • Amagá (kopalnia San Fernando) - ponad 400 m wyrobiska.
  Właściciel: Carbones San Fernando S.A.

Bomar Colombia S.A.S oferuje swoim klientom następujące usługi:

 • drążenie chodników, tuneli udostępniających zapewniając serwis specjalistów polskich, przy użyciu najnowszych technologii górniczych realizacja kompletnych prac górniczych zgodnie z kontraktem , parametrami technicznymi i wskaźnikami ekonomicznymi klienta,
 • zarządzanie kopalniami podziemnymi, serwis i utrzymanie techniczne realizowanych prac,
 • konsulting, doradztwo w ramach planowania i przygotowania wydobycia,
 • kompletacja i dobór sprzętu w zależności od warunków geologiczno-górniczych i oczekiwań technicznych,
 • naprawa maszyn i sprzętu po stronie elektrycznej i mechanicznej,
 • promocja i sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych pochodzenia polskiego do prac powierzchniowych i podziemnych,

oraz następujące produkty:

 • maszyny do drążenia, tj. kombajny chodnikowe AM50, maszyny typu skleper, młotki pneumatyczne,
 • kompletne systemy transportu, tj. przenośniki zgrzebłowe, przenośniki taśmowe, ładowarki pneumatyczne, kolejki podwieszane, tzw. „monorriele”,
 • kompletne systemy wentylacji, tj. własnego projektu wentylatory główne oraz mniejsze osiowe, przeciwwybuchowe oraz zwykle, typu KWLE/KIM wraz z lutniami ssącymi i tłoczącymi danej średnicy, (w zależności od wielkości wentylatora) oraz odpylacze,
 • wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny, tj. kable górnicze, transformatory, wyłączniki, innowacyjne skrzynki elektryczne własnego projektu,
 • sprzęt do wydobycia manualnego, tj. stojaki hydrauliczne i cierne, pompy hydrauliczne,
 • obudowy stalowe, tj. tzw. łuki o różnych profilach, obudowy czworokątne
 • osprzęt wiertniczy, tj. wiertła, raczki, koronki, części do młotków,
 • sprzęt do komunikacji, tj. telefony górnicze, kompletne systemy sygnalizacji i komunikacji,
 • sprzęt mierniczy, tj. czujniki do pomiaru metanu i pyłu węglowego,
 • sprzęt mechanizacji „lekkiej”, to jest wszelkiego rodzaju podnośniki, piły i klucze,
 • sprzęt ochrony indywidualnej, tj. lampy górnicze oraz aparaty oddechowe.