Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Vacat Energia Sp. z o.o.

VACAT ENERGIA Sp. z o.o. to spółka zajmująca się w Grupie produkcją odnawialnej zielonej energii ze zmieszanych odpadów komunalnych poprzez ich mechaniczno-biologiczne przetwarzanie na bazie wody oraz biodegradacji beztlenowej. We współpracy z naszymi partnerami VACAT ENERGIA Sp. z o. o. oferuje również kompleksowe rozwiązania systemów fotowoltaicznych od projektu po wdrożenie.

Oferujemy zintegrowane rozwiązania z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych przy użyciu unikatowej technologii hydroseparacji. Metoda mokra pozwala na wykorzystanie 100% odpadów organicznych dla celów energetycznych poprzez fermentację beztlenową oraz odzyskuje od 85% do 95% surowców wtórnych. Fermentacja beztlenowa pozwala na pozyskanie wysoko jakościowego metanu (CH4) dla produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej i opcjonalnie chłodu przez jednostki kogeneracji lub trigeneracji. Pozostała masa podsitowa, bez organiki, służy przy pomieszaniu w odpowiednich proporcjach do produkcji mas polimerokompozytowych.

Wg. badań niezależnych jednostek takich jak Assure, Juniper, Earth Engineering Center Uniwersytetu Columbia czy Douglas Partners z Australii proces został oceniony jako najbardziej efektywny i opłacalny w porównaniu z innymi dostępnymi technologiami MBP.