Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001 oraz PN-N-18001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Certyfikaty i wyróżnienia

Nasi partnerzy