Podajnik taśmowy

Podajnik taśmowy

Podajnik taśmowy typu PDT VT-600/800/1000 o szerokości taśmy 600, 800 lub 1000 mm przeznaczony jest przede wszystkim do odstawy urobku z kombajnu chodnikowego na inne urządzenie odstawy - przenośnik zgrzebłowy lub taśmowy, jak również do wozów kopalnianych. Podajnik może pracować również jako samodzielne urządzenie odstawy niewielkiego zasięgu.

Konstrukcja podajnika umożliwia podwieszenie odpylacza oraz innych urządzeń np. wyłączników elektrycznych nad jego trasą oraz przemieszczanie ich wraz z postępem przodka.

Podajnik może pracować w wyrobiskach zakładów górniczych, w tym w pomieszczeniach o stopniu a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

ZESPÓŁ PODAJNIKÓW TAŚMOWYCH PDT VT – 600 PDT VT – 800 PDT VT - 1000

Zespół podajników taśmowych typu PDT VT - 600/800/1000 o szerokości taśmy odpowiednio 600/800/1000mm składa się z podajników taśmowych w wykonaniach różniących się głównie rodzajem zastosowanego napędu (przewojowego – oznacz. I, wysypowego – oznacz. II, przesypowego – oznacz. III) i różnie skonfigurowanych. Każda z wersji wykonania podajnika może także pracować lub współdziałać z innym urządzeniem samodzielnie. Podajniki przeznaczone są głównie do odstawy urobku z miejsca gdzie pracuje maszyna urabiająca i sypiąca na niego urobek, na inne urządzenie odstawy lub transportu (podajnik zgrzebłowy lub taśmowy) zazwyczaj stacjonarnej, jak również do wozów kopalnianych. Zastosowanie zespołu podajników taśmowych głównie polega na współdziałaniu z maszyną urabiającą/ładującą (np. kombajnem chodnikowym), z którą jest bezpośrednio połączony poprzez przegub. Konstrukcja podajników umożliwia podwieszenie odpylacza oraz innych urządzeń np. wyłączników elektrycznych, odpylacza nad jego trasą oraz przemieszczanie ich wraz z postępem przodka. Podajniki wykonane są wówczas w wersji mobilnej, podwieszonej na szynach kolejki podwieszanej i przesuwającej się wraz z maszyną urabiającą za postępem przodka. Podajniki można stosować także jako samodzielne urządzenie odstawy, stacjonarne podajniki podwieszone bezpośrednio do obudowy lub posadowione na spągu np. na załadowniach wozów. Podajniki można stosować także wszędzie tam, gdzie potrzebne są proste i mobilne urządzenia odstawy krótkiego zasięgu, o ile stosowane są zgodnie z instrukcją.

 

Podajnik taśmowy PDT VT-600
Szerokość taśmy 600mm
Prędkość maksymalna taśmy: 4,0 m/s
Prędkość typowa taśmy: 2,5 m/s
Wydajność dla prędkości taśmy 2,5m/s: 220 t/h
Wydajność dla prędkości taśmy 4,0m/s (maksymalna): 360 t/h

 

Podajnik taśmowy PDT VT-800
Szerokość taśmy 800mm
Prędkość maksymalna taśmy: 4,0 m/s
Prędkość typowa taśmy: 2,5 m/s
Wydajność dla prędkości taśmy 2,5m/s: 380 t/h
Wydajność dla prędkości taśmy 4,0m/s (maksymalna): 610 t/h

 

Podajnik taśmowy PDT VT-1000
Szerokość taśmy 1000mm
Prędkość maksymalna taśmy: 4,0 m/s
Prędkość typowa taśmy: 2,5 m/s
Wydajność dla prędkości taśmy 2,5m/s: 700 t/h
Wydajność dla prędkości taśmy 4,0m/s (maksymalna): 1000 t/h

 

Podajnik taśmowy PDT VT/I
Moc jednostek napędowych: max 4x15 kW (przekł. AM-50, TE-KP1, PNP-15)
  max 4x22 kW (przekładnie SK 9052)
  max 4x30 kW (przekładnie SGV-30)
  max 4x30 kW (przekładnie RFM 3180)
Długość całkowita wg obliczeń (max zalecana 100m)

 

Sztywny podajnik taśmowy PDT VT/II
Moc jednostek napędowych: max 2x15 kW (przekł. AM-50, TE-KP1, PNP-15)
  max 2x22 kW (przekładnie SK 9052)
  max 2x30 kW (przekładnie SGV-30)
  max 2x30 kW (przekładnie RFM 3180
Długość całkowita wg obliczeń (max zalecana 60m)

 

Przesypowy podajnik taśmowy PDT VT/III
Moc jednostek napędowych: max 4x15 kW (przekł. AM-50, TE-KP1, PNP-15)
  max 4x22 kW (przekładnie SK 9052)
  max 4x30 kW (przekładnie SGV-30)
  max 4x30 kW (przekładnie RFM 3180
Długość całkowita wg obliczeń (max zalecana 100m)

 

PDT VT/I

Podajnik taśmowy PDT VT/I współpracujący z kombajnem.

PDT VT/II

Podajnik taśmowy PDT VT/II współpracujący z kombajnem.

PDT VT/II

Zespół podajników taśmowych PDT VT/I oraz PDT VT/II współpracujących z kombajnem.

PDT VT/II

Zespół podajników taśmowych PDT VT/III oraz PDT VT/II współpracujących z kombajnem

PDT stacjonarny

Podajnik PDT VT jako stacjonarne urządzenie odstawy