WYŁĄCZNIK STYCZNIKOWY typu WSV

Wyłącznik stycznikowy

Wyłącznik Stycznikowy Ognioszczelny typu WSV-x-x-xx/x-xx-x-wx przeznaczony jest do sterowania, łączenia i zabezpieczania elektrycznych napędów maszyn górniczych. Wyłącznik ten przystosowany jest do pracy w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a", „b" lub „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A" lub „B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Wyłącznik Stycznikowy WSV przystosowany jest do zasilania napięciem przemiennym 500V i/lub 1000V z sieci energetycznej z izolowanym punktem zerowym.

System sterowania i zabezpieczenia odpływu w wyłączniku WSV oparty jest na programowalnym przekaźniku sterującym typu PeZin-01 zapewniającym ochronę trójfazowych silników indukcyjnych przed skutkami przeciążeń, zwarć, asymetrii prądu obciążenia oraz nadmiernego wzrostu temperatury. Kontroluje rezystancje izolacji torów głównych zapobiegając podaniu napięcia na uszkodzony odcinek sieci energetycznej oraz zapewnia kontrolę ciągłości uziemienia przy zasilaniu urządzeń ruchomych, spełnia również funkcję zabezpieczenia upływowego centralnego i blokującego obwodów zewnętrznych 24VAC i 42VAC.

Programowalny przekaźnik sterujący typu PeZin-01 posiada podwójne obwody pomiarowe, sterujące
i pomiarowe (OBW1 i OBW2) i spełnia następujące funkcje kontrolno-pomiarowe:

 • pomiarów,
 • zabezpieczeń,
 • kontroli ciągłości uziemienia,
 • sterowania iskrobezpiecznego,
 • komunikacji (przekazywania informacji o stanie pracy do zewnętrznych systemów monitorujących)
 • rejestratora zdarzeń,
 • samokontroli,
 • port serwisowy na płycie czołowej (USB).
Umożliwia realizacje następujących grup zabezpieczeń, sterowania i kontroli
 • nadmiarowo - prądowe (człon przeciążeniowy, zwarciowy, asymetrowy),
 • upływowo blokujące,
 • upływowo centralno - blokujące,
 • temperaturowo - rezystancyjne (T> R<),
 • kontroli ciągłości uziemienia,
 • sterowania iskrobezpiecznego.
 • sterowania sygnalizacją ostrzegawczą,
 • sterowania lokalnego i zdalnego,
 • kontrola i sterowanie stycznikiem głównym oraz stycznikami pomocniczymi wyświetlania na wyświetlaczu LCD,
 • informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych,
 • Realizacje pomiarów: prądów(wartości skuteczne prądów fazowych),
 • rezystancji upływności,
 • rezystancji czujnika temperatury.

Warunki pracy:

 • Napięcie eksploatacyjne 0,85-1,1 Un,
 • Wysokość nad poziomem morza do 1000 m,
 • Temperatura otoczenia 0°C - 40°C,
 • Wilgotność względna powietrza max 95% przy 40°C,
 • Położenie w warunkach pracy poziome,
 • Dopuszczalne odchylenie od pionu ±15°