Ładowarka zgarniakowa VT

Ładowrka zgarniakowa

Ładowarka zgarniakowa VT jest przeznaczona do załadunku urobku w chodnikach węglowych, węglowo-kamiennych i kamiennych, w przekopach, komorach, podszybiach itp. Ładowarka zgarniakowa jest przystosowana do ładowania urobku na przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, których zwrotnia i trasa mieszczą się pod otworem wysypowym pomostu przesypowego (przenośnik taśmowy VT-800, PTG-800, przenośnik zgrzebłowy SKAT-60, GROT-67, VT-440/180 lub inny). Ładowarka zgarniakowa VT przeznaczona jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w tym w pomieszczeniach o stopniu a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ładowarka zgarniakowa może pracować w wyrobiskach poziomych oraz nachylonych w zakresie pozwalającym na stosowanie współpracujących z nią przenośników zgrzebłowych i taśmowych.

Charakterystyka techniczna
Ładowarka
Wydajność (zależna od drogi nagarniania) 60-100m3/h
Średnia prędkość ciągnięcia zgarniaka 1,2m/s
Średnia prędkość powrotu zgarniaka 1,5m/s
Pojemność zgarniaka 0,7m3
Kołowrót zgarniakowy
Typ silnika dSg 250M4-EP
Moc silnika 55kW
Obroty silnika 1500 obr/min
Średnica liny Ø18mm
Pojemność bębna 180m
Wymiary ładowarki (bez kołowrotu) długość/szerokość/wysokość 9080/2100/1624mm
Masa ładowarki (bez kołowrotu) 3300kg
Wymiary kołowrotu zgarniakowego długość/szerokość/wysokość 1590/1740/1140mm
Masa kołowrotu zgarniakowego 3040kg