Przenośnik zgrzebłowy

Przenośnik zgrzebłowy

Przenośnik zgrzebłowy może być wykonany w różnych wersjach napędowych. W zależności od ilości i mocy zainstalowanych jednostek napędowych, rodzaju bębna lub sposobu zainstalowania przenośnika.

Przenośnik jest przeznaczony do odstawy urobku na niewielkie odległości w chodnikowych wyrobiskach węglowych, kamienno–węglowych, i kamiennych, poziomych lub nachylonych oraz z zabierek, ubierek i ścian o małym wydobyciu.

Dopuszczalny kąt nachylenia przenośnika może wynosić ±35°.

W zależności od potrzeb użytkownika tj. mocy silników, sposobu odstawy przenośnik może być skonfigurowany w różny sposób:

  • Przenośnik podwieszony ze zwrotnią na spągu.
  • Przenośnik podwieszony współpracujący z kombajnem z obrotowym podwieszeniem napędu. Napęd przenośnika zamocowany jest na podwieszeniu obrotowym pozwalającym na jego wychylenie w płaszczyźnie pionowej o kąt ±18° i skręt płaszczyźnie poziomej o kąt ±40°. Zwrotnia związana jest z kombajnem połączeniem kulowym o możliwości skrętu ±18° w płaszczyźnie pionowej i ±103° w płaszczyźnie poziomej.
  • Przenośnik kotwiony lub rozparty.

Przenośnik może pracować w wyrobiskach zakładów górniczych, w tym w pomieszczeniach o stopniu a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Charakterystyka techniczna
Moc 1x15, 2x12, 1x22, 2x22kW
– przy bębnie 6-cio zębnym
1x15, 2x12, 1x22, 2x22 kW, 1x30, 2x30kW
– przy bębnie 8-mio zębnym
Wydajność max. 300t/h
Prędkość łańcucha 0,6-0,8m/s
Typ łańcucha 18x64
Rozstaw osi łańcucha 320mm
Podziałka zgrzebeł 512 1024
Typ przekładni PPL-22 PPL – 14/22-P AP 400-22/30
Szerokość rynny 440mm
Wysokość rynny 0mm
Długość rynny 1500mm

 

Typy przenośników zgrzebłowych: