POCIĄG APARATUROWY VT.PA

POCIĄG APARATUROWY VT.PA

Pociąg aparaturowy VT.PA przeznaczony jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w tym w pomieszczeniach o stopniu „a” i „b” lub  „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Pociąg aparaturowy umożliwia przemieszczanie ciężkiej aparatury elektrycznej (np. wyłączniki, transformatory itp.), urządzeń odpylających, urządzeń chłodzących oraz innych maszyn i urządzeń za postępem przodka drążonego wyrobiska korytarzowego lub eksploatowanej ściany. Elementy pociągu aparaturowego są przystosowane do przemieszczania się po typowych szynach toru kolejek podwieszanych o profilu I155, I140. Poszczególne podzespoły pociągu aparaturowego VT.PA, w szczególności wózki nośne, cięgła i paletę transportową można użytkować w innych urządzeniach transportu podwieszanego – wspólnie z ciągnikami kolejek podwieszanych oraz w kolejkach linowych, o ile są użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i w korelacji z parametrami technicznymi.

Budowa poszczególnych podzespołów urządzenia umożliwia dowolną konfigurację zestawów transportowych, przy czym masa całkowita pociągu aparaturowego wraz z materiałami transportowanymi i jej składowa siły ciężkości wzdłuż toru nie może przekraczać 80% siły nominalnej uciągu/pchania urządzenia przesuwającego VT.UP

Pociąg aparaturowy VT.PA może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych pod następującymi warunkami:

w czasie eksploatacji nie mogą być przekraczane następujące parametry:

- max nachylenie podłużne toru - ±30o,

- max siła uciągu/pchania urządzenia przesuwającego VT.UP - 40kN, lub 60kN

maksymalne ciśnienie AH.UP - 3,5MPa lub 5,3MPa (podtłokowo),

- 6,3MPa lub 9,5MPa (nadtłokowo),

- minimalne parametry dla toru jezdnego kolejki podwieszanej:

- profil szyn - I155 wgPN-H-93441-10:1994;

lub I140E wg DIN 20593,

- maksymalna długość szyny prostej - 2m lub 3m zależnie od rozstawu i nośności wózków nośnych,

- min. wytrzymałość złącza szyn w kierunku zawieszania - 50kN,

- min. wytrzymałość złącza szyn wzdłuż toru - 40kN, lub 60kN