Urządzenie wspomagające pracę kombajnu WPK-2.VT

Urządzenie WPK-2.VT

Urządzenie wspomagające pracę kombajnu WPK-2.VT przeznaczone jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w tym w pomieszczeniach o stopniu „a” i „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Urządzenie WPK-2.VT służy do wspomagania przemieszczania się kombajnu chodnikowego w wyrobiskach drążonych na upad do max wartości -35℃, na nachyleniach przekraczających zakres dopuszczalnej pracy samodzielnej kombajnu. Urządzenie jest maszyną nieukończoną, przeznaczoną do stosowania w systemach i zestawach łącznie z maszyną urabiającą i odpowiednim układem sterowania w ramach Zintegrowanego Systemu Maszyn Przodkowych.

Charakterystyka techniczna
Max siła wyciągania (ciągnięcia) 200 kN
Maksymalny zakres pracy (15 listew) 30 m
Max prędkość wyciągania 0,04 m/s
Max zakres drążenia bez przebudowy ramy zaczepowej ok. 20 m
Nominalne ciśnienie pracy 14,5 MPa
Wydajność agregatu 130 l/min
Max skręt listwy ciągnącej (w płaszczyźnie poziomej) na ramie zaczepowej ±20°

 

Urządzenie wspomagające pracę kombajnu WPK-2.VT zabudowuje się powyżej kombajnu. Dolne zakończenie cięgła z listew nośnych łączy się przegubowo z zawiesiem kombajnowym, które z kolei połączone jest cięgłami łańcuchowymi z podwoziem kombajnu. Elementem stabilizującym cały układ jest rama zaczepowa kotwiona do spągu i/lub rozpierana stojakami. Do ramy przegubowo zaczepiony jest zespół ciągnący, w którym prowadzone jest cięgło nośne zbudowane z listew nośnych. Przesuwanie cięgła realizowane jest poprzez obrót koła zębatego zespołu ciągnącego, zazębionego z drabiną sworzniową listew nośnych. Napęd koła zębatego zespołu realizowany jest poprzez dwie jednostki napędowe, które tworzą przekładnie obiegowo-ślimakowe napędzane silnikami hydraulicznymi. Zasilanie silników hydraulicznych realizowane jest z agregatu hydraulicznego wchodzącego w skład zestawu. Listwy nośne są w sposób wymuszony prowadzone w kanale zespołu ciągnącego. Przegubowe mocowanie zespołu ciągnącego powoduje, że ustawia się on zawsze w linii łączącej przegub zawiesia kombajnowego z przegubem mocowania zespołu (równolegle do siły ciągnącej). W efekcie eliminuje się powstawanie sił zginających cięgło nośne i sił poprzecznych w zespole ciągnącym.