Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

PGG S.A. KWK ROW RUCH CHWAŁOWICE

Specyfikacja techniczna
Typ VT/VI-1400
Moc 3x315 kW
Przekładnie KPL 25
Szerokość taśmy 1400 mm
Prędkość nominalna 2,4 m/s
Minimalna wydajność 1500 t/h
Długość 420 m
Nachylenie transport na upad -25°

Przenośnik kopalnia surowców mineralnych SURMIN-KAOLIN