Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

PGG S.A. KWK ROW RUCH MARCEL

Specyfikacja techniczna
Typ VT/IV-1400
Moc 3x500 kW
Przekładnie X3KR260 (SEW)
Szerokość taśmy 1400 mm
Prędkość nominalna 3,15 m/s
Minimalna wydajność 2200 t/h
Długość 1200 m

PGG S.A. KWK ROW RUCH MARCEL