Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

PGG S.A. KWK WUJEK

Specyfikacja techniczna
Typ VT/III-1200
Moc 2x315 kW
Przekładnie KPL 25
Szerokość taśmy 1200 mm
Prędkość nominalna 2,5 m/s
Minimalna wydajność 1800 t/h
Długość 750 m
Jazda ludzi górna taśma

PGG S.A. KWK WUJEK