Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

JSW S.A. KWK KNURÓW - SZCZYGŁOWICE RUCH KNURÓW

Specyfikacja techniczna
Typ VT/III-1200
Moc 2x250 kW
Przekładnie KPL 15
Szerokość taśmy 1200 mm
Prędkość nominalna 3,15 m/s
Minimalna wydajność 1400 t/h
Długość 800 m

JSW S.A. KWK KNURÓW - SZCZYGŁOWICE RUCH KNURÓW