Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PGG S.A. KWK PIAST-ZIEMOWIT RUCH ZIEMOWIT

Specyfikacja techniczna
Typ VT-1000
Moc 2x132 kW
Przekładnie ARK-55/132
Szerokość taśmy 1000 mm
Prędkość nominalna 3,1 m/s
Minimalna wydajność 1000 t/h
Długość 600 m

PGG S.A. KWK PIAST-ZIEMOWIT RUCH ZIEMOWIT