Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Betoniarnia w Żorach

Specyfikacja techniczna
Typ PDT VT - 1000/BB
Moc 1x15 kW
Przekładnie NORD
Szerokość taśmy 1000 mm
Prędkość nominalna 1,5 m/s
Minimalna wydajność 1000 t/h
Długość 18,5 m
Nachylenie

Betoniarnia w Żorach