Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Tunel ŚWINOUJŚCIE

Specyfikacja techniczna
Typ PTP.VT-1000
Moc 1x75 kW
Przekładnie SK6407A NORD
Szerokość taśmy 1000 mm
Prędkość nominalna 2,0 m/s
Minimalna wydajność 1000 t/h
Długość 65 m

Tunel ŚWINOUJŚCIE