Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH "SURMIN – KAOLIN” S.A.

Specyfikacja techniczna
Typ VT-800/2
Moc 1x55 kW
Przekładnie A25
Szerokość taśmy 800 mm
Prędkość nominalna 1,5 m/s
Minimalna wydajność 320 t/h
Długość 180 m

Przenośnik kopalnia surowców mineralnych SURMIN-KAOLIN