Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

KOMBAJN CHODNIKOWY VT-200

Kombajn chodnikowy VT-200 jest samojezdną maszyną urabiającą skały, przeznaczoną do drążenia wyrobisk korytarzowych (chodników, tuneli). Kombajn może być użytkowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, również wydobywających węgiel kamienny, w tym w wyrobiskach o stopniu „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kombajn umożliwia wykonanie wyrobiska o dowolnym kształcie i szerokości (przy pracy z kilku ustawień), w zakresie wysokościowym od poziomu stołu załadowczego do maksymalnego zasięgu organu urabiającego (tj. ok 4,87m z jednego ustawienia). Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii zgodnych ze sztuką górnicza i przepisami, możliwe jest także wykonywanie wyrobisk wyższych.

Kombajn jest przystosowany do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów, głównie w kopalniach węgla kamiennego, przy czym może być także użytkowany w kopalniach innych surowców mineralnych (np. soli kamiennej), pod warunkiem spełnienia warunków stosowania określonych w instrukcji.

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

 

Parametry ogólne:

Całkowita długość ok. 10320 mm

Masa ok. 52 Mg

Zainstalowana moc (1000 V, 50 Hz) 357/342 kW

Całkowita wysokość (z podwyższeniem obrotnicy) ok. 2045 mm

Szerokość stołu załadowczego 2800 mm

Poszerzenie stołu, zmienne dla max szerokości 5220 – 5620 mm

Ustawienie stołu ponad poziom kontaktu gąsienic z podłożem, max 710 mm

Ustawienie stołu poniżej poziomu kontaktu gąsienic z podłożem, max 120 mm

Szerokość gąsienic 600 mm

Szerokość urządzenia jezdnego, max 2600 mm

Nacisk jednostkowy na spąg 0,13 MPa

Prześwit spągowy 240 / 420 mm

 

 

Profil urabiania z podwyższeniem obrotnicy 180 mm:

System zraszania Zraszanie strefy urabiania ITP / zraszanie toru urabiania

Wysokość urabiania liczona od spodu gąsienic max 4870 mm

Szerokość urabiania przy 45 ° wychyłu 7450 mm

Max podcięcie spągu 205 mm

Przekrój do spągu 34 m²

 

Moc zainstalowanych silników 1000 V, 50 Hz:

Łącznie 357 kW

Silnik organu – chłodzony wodą 200 kW

Liczba obrotów 1485 min-1

Moment znamionowy 1286 Nm

Silnik hydrauliki – chłodzony powietrzem 70 kW

Liczba obrotów 1470 min-1

Moment znamionowy 455 Nm

Napęd ładowarki i przenośnika – chłodzony wodą 2 x 36 kW

Liczba obrotów 1450 min-1

Moment znamionowy 2 x 237 Nm

Silnik pompy wodnej - chłodzony powietrzem 15 kW

Liczba obrotów 1500 min-1

Moment znamionowy 98,8 Nm

 

Prędkości:

Prędkości jazdy, zmienne 0 - 5,0 - 8,8 m/min

Prędkość przenośnika 1,1 m/s

 

Siły:

Siła ciągu każdej gąsienicy 358 kN

Siła ramienia urabiającego włącznie z ciężarem

podnoszenie 169 kN

opuszczanie 215 kN

poziomo 69 kN

 

Możliwości jezdne:

Promień pokonywanego wzniesienia, min. 25,0 m

Promień pokonywanego zagłębienia, min. 12,5 m

Maksymalne nachylenie poprzeczne

w kamieniu 5 °

w węglu 8 °

Maksymalne nachylenie wzdłużne

bez mocowania kombajnu 18 °

 

Głowica urabiająca:

Typ 75-GI 50

Zastosowanie W skałach o wytrzymałości max 80 - 100 MPa (węgiel ze skałą płonną)

Uzbrojenie 2 x 50 noży okrągłych

umocowanych w uchwycie nożowym za pomocą pierścienia zatrzaskowego

Średnica 1050 mm

Prędkość wychylania 0,3 m/s

Kąt obrotu 2 x 45 °

Układ zraszania ZRASZANIE DYSZAMI ITP i ZRASZANIE TORU URABIANIA