Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

KOMBAJN CHODNIKOWY VT-100

KOMBAJN CHODNIKOWY VT-100

 

Kombajn chodnikowy VT-100 jest samojezdną maszyną urabiającą skały, przeznaczoną do drążenia wyrobisk korytarzowych (chodników, tuneli). Kombajn może być użytkowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, również wydobywających węgiel kamienny, w tym w wyrobiskach o stopniu „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kombajn umożliwia wykonanie wyrobiska o dowolnym kształcie i szerokości (przy pracy z kilku ustawień), w zakresie wysokościowym od poziomu stołu załadowczego do maksymalnego zasięgu organu urabiającego (tj. ok 4,3m z jednego ustawienia). Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii zgodnych ze sztuką górnicza i przepisami, możliwe jest także wykonywanie wyrobisk wyższych.

Kombajn może być także wykorzystywany przy wykonywaniu pobierek i spągowaniu wypiętrzonych wyrobisk odtwarzanych, a także przy przebudowach istniejących chodników – zarówno do urabiania, jak i ładowania urobku.

Kombajn jest przystosowany do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów, głównie w kopalniach węgla kamiennego, przy czym może być także użytkowany w kopalniach innych surowców mineralnych (np. soli kamiennej), pod warunkiem spełnienia warunków stosowania określonych w instrukcji.

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Parametry ogólne:

Max twardość urabianych skał: 60MPa, 80MPa (przy ilości <10% w przekroju),

Przy występowaniu skał w przekroju o wytrzymałości 80MPa ponad 10% - należy stosować urabianie wspomagające przy pomocy MW, a kombajnem wykonywać obrys wyrobiska i załadunek urobku.

Max nachylenie poprzeczne drążonego wyrobiska: ±10o

Max nachylenie podłużne drążonego wyrobiska: ±18o

Max nachylenie podłużne drążonego wyrobiska na upad przy zastosowaniu urządzeń wspomagających pracę kombajnu (np. SU.VT): -35o

Max gabaryty brył ładowanych do podajnika zgrzebłowego: 40x40x40 cm

Gabaryty kombajnu:

Szerokość: 2000÷3000 mm zależnie od wersji wykonania stołu załadowczego

Wysokość (bez pomostu roboczego): 1935 mm (organ ustawiony poziomo)

Długość: 8115 mm

Masa kombajnu: 29,25 Mg

Maksymalna moc zainstalowana na kombajnie: 169 kW

Napięcie zasilania: 500V / 1000V

Jednostkowy nacisk na spąg: 110 kPa

Wydajność urabiania (teoretyczna): 10÷40m3/h w zależności od twardości skał,

warunków górniczo-geologicznych i organizacyjnych

Temperatura pracy: +10o ÷ +40o

Maksymalny przekrój poprzeczny drążonego

wyrobiska z jednego ustawienia 22m2

maksymalny zasięg organu do góry 4 300 mm

maksymalne podcięcie organem spągu 150±50 mm

maksymalny wychył organu na bok (od osi) 2 550 mm

 

KOMBAJN CHODNIKOWY VT-100

Maksymalny przekrój poprzeczny wyrobiska możliwy do wykonania z jednego ustawienia.

 

 

Organ urabiający:

Typ silnika organu urabiającego: 4SGP 280-4 DAMEL lub dSKK200L4A CELMA

Moc silnika: 100 kW

Obroty silnika: ~1470 min-1

Napięcie zasilania: 500V / 1000V

Chłodzenie: wodne lub inne zgodne z DTR (Instrukcja obsługi wyposażenia elektrycznego)

Typ przekładni organu urabiającego: L-100V (GLIMAG, REMAG)

Przełożenie przekładni: 19,903

Obroty organu urabiającego: 73,8 min-1

Uszczelnienie na wałkach zdawczych: GOETZ lub SIMMERING

UWAGA: głowice urabiające występują w dwóch wykonaniach dopasowanych do uszczelnienia wałków zdawczych przekładni organu urabiającego

Ilość głowic urabiających: 2 szt.

Ustawienie głowic: poprzecznie do osi podłużnej organu

Ilość noży na głowicy (wykonanie standardowe): 2 x 48 szt.

Rodzaj noży: U-47 140/65/65/38/30 (węglik fi22 lub fi25)lub odpowiednik (KENNAMETAL, GONAR, VENITEC)

Średnica trzpienia noży: Ø30mm/ Ø38mm

Rodzaj uchwytów nożowych: U-43H lub odpowiednik (KENNAMETAL, GONAR, VENITEC)

Średnica głowicy po obrysie zewnętrznym ostrzy noży: 740mm

Całkowita szerokość urabiania (dwie głowice): 1220mm

UWAGA: dopuszcza się inne wykonania głowic wraz z uchwytami nożowymi i nożami za zgodą producenta tj. VACAT Sp. z o. o.

Stół załadowczy:

Typ: klinowy pług załadowczy z dwoma łapami ładującymi, podnoszony hydraulicznie

Ilość siłowników podnoszenia 2 szt

Wysokość podnoszenia stołu: +160mm -100mm

Rodzaj przekładni łap ładujących: przekładnia napędu łap zgarniających kombajnu chodnikowego AM-50 (GLIMAG, REMAG)

Uszczelnienie przekładni: GOETZ lub SIMMERING

Napęd łap ładujących: bęben zwrotny podajnika zgrzebłowego

Szerokość stołu załadowczego: 2000 mm

Szerokość po zabudowaniu dostawek poszerzających (opcja): 2500÷3000 mm

Podajnik zgrzebłowy:

Szerokość: 460 mm

Długość (pomiędzy bębnami) 5790 mm

Wydajność teoretyczna: 60 t/h

Prędkość łańcucha: 1,0 m/s

Napęd: 2x13 kW elektryczny

Trasa łańcuchowa: 2x(18x64) lub 2x(19x64)

Rozstaw zgrzebeł: 384 mm

Typ silników: 3SGK 160S-4 DAMEL lub STKg160S4 CELMA

Obroty silników: ~1460 min-1

Napięcie: 500V / 1000V lub inny zgodny z DTR (Instrukcja obsługi wyposażenia elektrycznego)

Typ przekładni: Reduktor napędu przenośnika 11/13 kombajnu chodnikowego

AM-50 (GLIMAG, REMAG) i=13,229 lub

PNP-15 (GLIMAG) i=13,32

Układ przejezdny:

Typ: napęd gąsienicowy, elektryczny

Ilość gąsienic: 2 szt.

Szerokość gąsienic: 520mm

Ilość członów na 1 komplet: 51 szt.

Średnica sworzni łączących gąsienice Ø27mm

Prędkość jazdy: 0,1m/s

Napęd gąsienic: elektryczny niezależnie15kW+15kW

Typ silników: 3SGKH 200S-4 DAMEL z hamulcem lub

dSTKg200S4-h CELMA z hamulcem

Obroty silników: ~1460 min-1

Napięcie: 500V / 1000V lub inny zgodny z DTR (Instrukcja obsługi wyposażenia elektrycznego)

Przekładnia napędu gąsienic: Reduktor mechanizmu jazdy 15/256 (GLIMAG, REMAG) i=256,2

Układ hydrauliczny - Elementy zasilane hydrauliczne:

1) podnoszenie stołu załadowczego (2 siłowniki)

2) podnoszenie organu urabiającego (2 siłowniki)

3) obrót organu urabiającego (2 siłowniki)

4) rozpieranie stopy stabilizacyjnej (1 siłownik)

5) zasilanie urządzeń dodatkowych (dodatkowe wyjście)

Pojemność zbiornika: 240l

Pojemność układu: 250 l

Rodzaj czynnika: olej hydrauliczny HLP 46 lub HLP 68

Rodzaj układu: otwarty

Chłodzenie: wodne (układ otwarty wodny wraz ze zraszaniem, zasilający wymiennik w zbiorniku, opcjonalnie dodatkowa chłodnica wodna na spływie oleju do zbiornika)

Moc agregatu: 13kW

Wydajność robocza agregatu: 30l/min

Maksymalne ciśnienie w układzie: 20MPa

Typ silnika: 3SGK 160S-4 DAMEL lub STKg160S4 CELMA

Obroty silników: ~1460min-1

Napięcie: 500V / 1000V lub inny zgodny z DTR (Instrukcja obsługi wyposażenia elektrycznego)

Typ pompy hydraulicznej: A7V0 55 lub A2V55 lub PVO32

Połączenia hydrauliczne: STECO lub gwintowane („na skręcanie”)

Dopuszczalna temperatura oleju w czasie pracy: 80°C

Zestawienie siłowników:

Sekcja Ilość Rozstaw pomiędzy uchami / skok [mm] Średnica tłoka/średnica wewnętrzna tłoczyska [mm]
podnoszenie i opuszczanie ramienia organu urabiającego 2 1159-1715/556 80/135
obrót organu urabiającego (lewo-prawo) 2 x/+-155 170/170
podnoszenie i opuszczanie stołu załadowczego 2 441-546/105 80/120
podnoszenie i rozpieranie stopu stabilizacyjnej 1 260-610/350 80/120

 

Układ chłodzenia i zraszania:

1) silnik organu urabiającego 100kW

2) zbiornik agregatu hydraulicznego (chłodnica oleju)

3) opcjonalnie chłodnica zabudowana na spływie oleju do zbiornika

Typ układu: otwarty ze spływem na zraszanie

Układ zraszania: zewnętrzny 13 dysz na organie urabiającym

zewnętrzny 2 dysze na wysypie podajnika zgrzebłowego

Rodzaj dysz: KSTK®/IR (średnica 2mm)

Wydajność pojedynczej dyszy: 5,1l/min przy 10bar

Wymagana minimalna ilość wody w układzie: 50l/min

Wymagana ciśnienie wody w układzie: 10÷22bar

Filtracja wody: min 100 μm

 

BUDOWA

Kombajn chodnikowy VT-100 jest samojezdną maszyną urabiającą o napędzie elektrycznym, typu wysięgnikowego, przeznaczoną do drążenia wyrobisk korytarzowych. Organ urabiający umieszczony jest na wysięgniku umożliwiającym jego przemieszczanie w płaszczyźnie poziomej i pionowej, w czole drążonego przodka. Kombajn posadowiony jest na podwoziu gąsienicowym umożliwiającym jego samodzielne przemieszczanie i ustawienie w przodku. Podstawowe mechanizmy i podzespoły kombajnu posiadają napęd elektryczny tj. organ urabiający, podajnik zgrzebłowy wraz z przekładniami ładującymi stołu załadowczego, mechanizm gąsienicowy jazdy. Kombajn posiada także napędzany elektrycznie agregat hydrauliczny, który z kolei zasila siłowniki przemieszczania organu urabiającego, podnoszenia stołu załadowczego oraz rozpierania stopy stabilizującej.

 

Budowa kombajnu chodnikowego VT-100.

KOMBAJN CHODNIKOWY VT-100

Kombajn chodnikowy VT-100 składa się z niżej wyszczególnionych głównych podzespołów:

 

Nazwa zespołu Opis rozwiązania
Organ urabiający Pkt 5.1.
Stół załadowczy Pkt 5.2.
Podajnik zgrzebłowy Pkt 5.3.
Rama nośna z mechanizmem jazdy Pkt 5.4.
Obrotnica Pkt 5.5.
Stopa stabilizująca Pkt 5.6.
Stanowisko sterowania Pkt 5.7.
Układ hydrauliczny Pkt 5.8.
Układ chłodzenia i zraszania Pkt 5.9.
Układ zasilania i sterowania Pkt 5.10.

 

Dla zapewnienia ciągłości odstawy kombajn posiada płytę przyłączeniową w tylnej części pod wysypem podawarki łańcuchowej, do połączenia z urządzeniem przodkowej odstawy tj. podajnikiem zgrzebłowym lub taśmowym. Układ zasilania kombajnu pozawala na podłączenie i wysterowanie ze skrzyni kombajnowej jednego lub max dwóch silników napędowych, krótkiej podawarki zakombajnowej, o długości do 15m i mocy max 2x22kW.