Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

KOŁOWRÓT LINOWY HYDRAULICZNY VT.KLH-3/220

KOŁOWRÓT LINOWY HYDRAULICZNY VT.KLH-3/220

Kołowrót linowy hydrauliczny VT.KLH-3/220 przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w pomieszczeniach niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kołowrót linowy hydrauliczny VT.KLH-2/220 służy do przesuwania (ciągnięcia i opuszczania) ciężkich elementów maszyn i urządzeń górniczych po spągu podczas prowadzenia prac w wyrobiskach górniczych, w tym jako urządzenie wspomagające przy zbrojeniu i likwidacji ścian. Używany jest do wyciągania i wprowadzania sekcji obudowy zmechanizowanej, a także innych elementów maszyn i urządzeń w ścianach i przodkach. Kołowrót można wykorzystywać do przeciągania transformatorów, różnego rodzaju ciężkich elementów aparatury elektrycznej oraz jako urządzenie pomocnicze przy przeładunku ciężkich elementów, jak również do prac transportowych, gdzie wymagana jest duża siła uciągu.

Charakterystyka techniczna
Max ustalone ciśnienie robocze oleju 25MPa
Siła uciągu na pierwszej warstwie 221 kN (dla P=25MPa)
Siła uciągu na ostatniej warstwie 156 kN (dla P=25MPa)
Maksymalny kąt pochylenia drogi transportowej 45°
Ilość warstw liny na bębnie 6 (lina Ø 46) 7 (lina Ø 36
Długość liny na bębnie 338m (dla liny Ø 46mm)) 500m (dla liny Ø 36mm))
Prędkość liny na 1-szej warstwie (lina Ø 46) 0 ÷ 0,24 m/s
Prędkość liny na 6-szej warstwie (lina Ø 46) 0 ÷ 0,34 m/s
Średnica części nawojowej bębna Ø 914mm
Szerokość płaszcza bębna 750 mm
Silnik hydrauliczny GM6 3000 1EGT-D90 (2 szt. lub 3 szt.)
Agregat hydrauliczny AH.KLH 75/2
Ustalone ciśnienie robocze oleju 9 ÷ 25MPa
Użyteczna objętość cieczy w zbiorniku 100 dm3
Wydajność agregatu 157 l/min
Ciśnienie max 25 MPa
Silnik elektryczny 75 kW
Napięcie zasilania 500/1000 V
Pompa główna HPV-(105-280)-02 Linde
Hamulec bezpieczeństwa bębnowy (2 układy, 2 siłowniki)
Wymiary kołowrotu VT.KLH-2/220 (bez stóp rozporowych) Długość: 2470 mm, Szerokość: 1695 mm, Wysokość: 1799 mm
Masa 7100kg
Wymiary układaka liny Długość: 958 mm
Masa układaka 600 kg
Wymiary agregatu hydraulicznego AH.KLH 75/2 Długość: 2745 mm, Szerokość: 860 mm, Wysokość: 1300 mm
Masa kołowrotu 1360 kg