Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

KOŁOWRÓT LINOWY ELEKTRYCZNY VACAT/30/29/K

Kołowrót typu VACAT/30/29/K przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w tym w pomieszczeniach niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kołowrót służy do przesuwania (ciągnięcia i opuszczania) ciężkich elementów maszyn i urządzeń w wyrobiskach górniczych, w tym jako urządzenie wspomagające przy zbrojeniu i likwidacji ścian. Kołowrót można wykorzystywać do przeciągania transformatorów, różnego rodzaju ciężkich elementów aparatury elektrycznej oraz jako urządzenie pomocnicze przy przeładunku ciężkich elementów, jak również do prac transportowych, gdzie wymagana jest duża siła uciągu. Kołowrót przystosowany jest do zabudowy paraboli i pracy jako napęd układu kolejki linowej z liną zamkniętą.

 

Charakterystyka techniczna
Siła uciągu na pierwszej warstwie (bęben Ø 406mm) 25,9 kN
Siła uciągu na pierwszej warstwie (bęben Ø 510mm) 20,8 kN
Siła uciągu na 10 warstwie (dla liny Ø18mm) 14,9 kN
Ilość warstw liny na bębnie Ø 406mm 15 (lina Ø 18)
Ilość warstw liny na bębnie Ø 510mm 10 (lina Ø 18)
Długość liny na bębnie L=670/Ø 406mm (dla liny Ø 18mm) 1380m
Długość liny na bębnie L=670/Ø 510mm (dla liny Ø 18mm) 1090m
Prędkość liny (na pierwszej i ostatniej warstwie) 0,93 – 1,61 m/s
Silnik elektryczny:
Moc zainstalowana 30 kW
Napięcie zasilania 500/1000 V
Maksymalny kąt pochylenia drogi transportowej ± 45°
Szerokość robocza bębna linowego typowy 670 mm (400mm-1000mm)
Średnica bębna Ø 406mm lub Ø 510mm
Sposób nawijania liny podsiębiernie
Możliwość pracy z pierścieniem parabolicznym tak
Przekładnia kołowrotu GVO-30
Układ hamulcowy:
Zatrzymanie kołowrotu obciążonego hamulec tarczowy
Zwalniak elektrohydrauliczny ExZE 1250
Wymiary urządzenia (bez stóp rozporowych):
Długość (bez układaka) 1725 mm
Szerokość (bez układaka) 1732-2332mm dla typowego 1982 mm
Wysokość 1182 mm
Masa kołowrotu 1850 kg dla typowego (bez przekładni, silnika, układaka)
Wymiary hydraulicznego układaka liny:
Długość 625 mm
Masa układaka 370kg
Wymiary mechanicznego układaka liny:
Długość 600 mm
Masa układaka 360kg