Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

KOŁOWRÓT LINOWY ELEKTRYCZNY VACAT/15/80/K

VACAT/15/80/K/

Kołowrót VACAT/15/80/K przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach nie metanowych i metanowych, w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kołowrót VACAT/15/80/K służy do przesuwania (ciągnięcia i opuszczania) ciężkich elementów maszyn i urządzeń górniczych po spągu podczas prowadzenia prac w wyrobiskach górniczych, w tym jako urządzenie wspomagające przy zbrojeniu i likwidacji ścian. Używany jest do wyciągania i wprowadzania sekcji obudowy zmechanizowanej, a także innych elementów maszyn i urządzeń w ścianach i przodkach. Kołowrót można wykorzystywać do przeciągania transformatorów, różnego rodzaju ciężkich elementów aparatury elektrycznej oraz jako urządzenie pomocnicze przy przeładunku ciężkich elementów, jak również do prac transportowych, gdzie wymagana jest duża siła uciągu. Kołowrót przystosowany jest do stosowania w wyrobiskach o nachyleniu do 45°

Technical specification
Draw-bar pull on the first coat 82 kN1
Draw-bar pull on the last coat 59 kN
Maximum angle of road inclination ± 45°
Drum width (internal dimension between flanges) 670 mm
*other width on special order in the range between 400÷1000 mm
Drum diameter Ø510 mm
Length of the cable on a drum L=670mm 229m (cable diameter Ø28 mm)
The quantity of the cable coats on a drum max. 4 (cable diameter Ø28 mm)
Cable speed (on the first and fourth coat) 0,16 – 0,22 m/s
Gearbox type GV2/W
Breaking system Breaking disc
Zwalniak elektrohydrauliczny ExZE 1250