Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

CIĄGNIK LINOWY ELEKTRYCZNY VACAT/15-30/C

Ciągnik linowy VACAT/15-30/C przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach nie metanowych i metanowych, w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ciągnik linowy VACAT/15-30/C służy do przesuwania ciężkich elementów maszyn i urządzeń górniczych po spągu podczas prowadzenia prac w wyrobiskach górniczych, w tym jako urządzenie wspomagające przy zbrojeniu i likwidacji ścian. Może być używany do wyciągania i wprowadzania sekcji obudowy zmechanizowanej, a także innych elementów maszyn i urządzeń w ścianach i przodkach. Ciągnik można wykorzystywać do przeciągania transformatorów, różnego rodzaju ciężkich elementów aparatury elektrycznej oraz jako urządzenie pomocnicze przy przeładunku ciężkich elementów, jak również do prac transportowych, gdzie wymagana jest duża siła uciągu. Ciągnik można stosować w wyrobiskach o nachyleniu uniemożliwiającym samostaczanie się ciągniętych elementów. Ciągnik linowy może być wykorzystywany w układach transportu kołowego do przetaczania wozów po torach w wyrobiskach poziomych i pochyłych do ±4°.

Charakterystyka techniczna
Dane dla Ciągnika linowego VACAT/15/C
Siła uciągu na pierwszej warstwie (bęben Ø 406mm) 14,2 kN
Siła uciągu na pierwszej warstwie (bęben Ø 510mm) 11,4 kN
Dane dla Ciągnika linowego VACAT/30/C
Siła uciągu na pierwszej warstwie (bęben Ø 406mm) 28,0 kN
Siła uciągu na pierwszej warstwie (bęben Ø 510mm) 22,4 kN
Siła uciągu na ostatniej warstwie 15,0 kN
Dane (wspólne) dla Ciągnika linowego VACAT/15-30/C
Prędkość liny (na pierwszej i ostatniej warstwie dla bębna 406mm) 0,9÷1,7 m/s
Prędkość liny (na pierwszej i ostatniej warstwie dla bębna 510mm) 1,1÷1,7 m/s
Maksymalny kąt pochylenia drogi transportowej ±4° dla transportu po torach do granicznego kąta nachylenia samostaczania (transport po spągu)
Szerokość robocza bębna linowego typowy 670 mm (400mm-1000mm)
Średnica bębna Ø 406mm lub Ø 510mm
Średnica obrzeży bębna Ø800 mm
Sposób nawijania liny podsiębiernie
Przekładnia ciągnika GVO-30
Rodzaj przekładniy kątowo-obiegowa z ruchomym jarzem
Moc przekładni 30 kW
Przełożenie przekładni 35,2
Obroty wejściowe n=1500 obr/min
Sterowanie praca ciągnika Hamulec manewrowy zabudowany na ruchomym jarzmie przekładni GVO-30
Układ hamulcowy hamulec pomocniczy ręczny na bębnie linowym
Wymiary urządzenia (bez stóp rozporowych) Długość: 2540 mm X Szerokość: 1757÷2357 mm (typowe 2027mm) X Wysokość: 1180 mm
Masa ciągnika 3370 kg (typowy)