Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

KOLEJKA LINOWA PODWIESZANA VT.KLP-32

GAD-2

Kolejka linowa podwieszona typ VT.KLP-32 przeznaczona do transportu materiałów w podziemnych wyrobiskach kopalni. Kolejka podwieszona linowa oraz poszczególne jej zespoły, może być stosowana w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Profil szynowej trasy jezdnej I 155; (1140 E)
Długość trasy jezdnej max 3000 m
Długości szyn (standard) 2 m; 2,4 m
Promień krzywizny szyny jezdnej w płaszczyźnie poziomej min 4 m
Promień krzywizny szyny jezdnej w płaszczyźnie pionowej min 8 m
Kąt załamania szyn na złączu w płaszczyźnie pionowej max ±3°
Kąt załamania szyn na złączu w płaszczyźnie poziomej max ±2°
Dopuszczalne nachylenie trasy jezdnej max 45º
Prędkość jazdy 0-2 m/s
Nośność złącza szynowego w kierunku zawieszenia min 40 kN
Nośność złącza szynowego wzdłuż toru min 80 kN
Siła ciągnąca w linie max 32 kN
Średnica liny 16 ÷ 18 mm
Nośność wózków 40 kN
Udźwig wciągników 30 kN
Nośność zawiesi min 50 kN
dźwig całkowity zestawu transportowego wg tabeli obciążeń
Napięcie zasilania 500/1000 V

 

Jednostka napędowa VT.NKP-32

Siła ciągnąca w linie max 32 kN
Prędkość jazdy 0-2 m/s
16 mm
Wydajność agregatu max 362 dm3/min
Ciśnienie robocze zasilania 14 MPa
Ciśnienie nominalne doładowania 1,2÷1,4 MPa
Ciśnienie nominalne sterowania i wspomagania pompa bez zrzut. wydajności 4,5 MPa
Ciśnienie nominalne sterowania i wspomagania pompa z zrzut. wydajności 3 MPa
Pojemność układu hydraulicznego 140 dm3
Olej hydrauliczny Hydrol 40 lub 50
Napięcie zasilania 500/1000 V
Moc silnika elektrycznego 75 kW
Prędkość silnika elektrycznego 1485 obr/min
Masa urządzenia 2515 kg
Masa agregatu 850 kg
Masa stanowiska sterowania 120 kg