Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

KOLEJKA SPĄGOWA VACAT

KOLEJKA SPĄGOWA VACAT

KOLEJKA SPĄGOWA VACAT przeznaczona jest do transportu materiałów i przewozu ludzi. Kolejka może być eksploatowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych ze stopniem ”a”, ”b”, ”c” zagrożenia wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, przy maksymalnej koncentracji metanu 1,5%.

Spalinowa kolejka spągowa VACAT stanowi kompletny system transportu z napędem własnym, składający się z: zespołu transportowego kolejki, trasy kolejki, elementów oznakowania i sygnalizacji trasy

Zespół transportowy kolejki porusza się po specjalnie zaprojektowanym torze jezdnym ułożonym na spągu. Profil jezdni stanowią dwa połączone ceowniki półkami zwróconymi ku sobie i oddalonymi od siebie o 900mm. Z profilu tego wykonane są wszystkie segmenty (szyny) toru: proste, łukowe, wklęsłe i wypukłe. W zależności od przeznaczenia do końców szyn przyspawane są odpowiednie złącza szynowe. Wewnątrz toru znajduje się listwa cierna lub listwa cierna i zębata przenoszące silę ciągnącą lub hamującą jednostek napędowych i hamujących.

Do napędu kolejki służy ciągnik spalinowy kolejki. Ciągnik składa się z czterech modułów napędowo-hamulcowych połączonych sprzęgami konstrukcji specjalnej (łącznikami) i linami bezpieczeństwa. Na dwóch zewnętrznych modułach napędowo-hamulcowych zabudowane są kabiny operatora zwrócone przodem do kierunków jazdy, natomiast dwa środkowe moduły służą do posadowienia przedziału silnikowego. Napęd ciągnika realizowany jest za pomocą przekładni hydrostatycznej pracującej w obiegu zamkniętym. Napęd na koła przenoszony jest za pomocą wolnoobrotowych tłoczkowych silników hydraulicznych. Przeniesienie napędu z silników hydraulicznych na tor kolejki realizowany jest za pomocą sprzężenia ciernego kół napędowych z listwą cierną toru lub sprzężenia kształtowego kół zębatych z listwą zębatą toru. Zmiana sposobu przeniesienia napędu odbywa się bez wysiadania operatora z kabiny. Do transportu materiałów służą platformy transportowe o nośności 60,120 lub 220 kN.

TECHNICAL SPECIFICATION
Number of drive / brake modules 4
The diameter of the friction wheel 340 mm
Pitch diameter of the drive sprocket wheel 225 mm
MAXIMUM PULLING / PUSHING FORCE
for the friction drive 105 kN ± 5%
for the sprocket drive 155 kN ± 5%
MAXIMUM TRACTOR SPEED
dla napędu ciernego 2,0 m/s
dla napędu zębatego 1,3 m/s
WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE CIĄGNIKA
profil toru jezdnego ceownik 180
rozstaw toru 900 mm
minimalny promień krzywizny trasy w płaszczyźnie poziomej 4 m
minimalny promień krzywizny trasy w płaszczyźnie pionowej 10 m
maksymalne wzdłużne pochylenie toru ±30°
maksymalne poprzeczne pochylenie toru ±10°
HAMULCE CIĄGNIKA
Hamulec awaryjny i postojowy sprężynowy hamulec szczękowy
Hamulec manewrowy silniki hydrauliczne pracujące w układzie zamkniętym
Liczba par klocków hamulcowych 4
Statyczna siła hamowania min 160 kN
SILNIK SPALINOWY Wysokoprężny z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem
Moc silnika spalinowego do 120kW
Maksymalne obroty 2300 obr/min
Układ chłodzenia wymuszony płynem
Dopuszczalne stężenia CO w spalinach 170 ppm
UKŁAD HYDRAULICZNY
Medium robocze olej hydrauliczny klasy HFC lub HLP 68, 46
Pojemość głównego zbiornika oleju 98 dm3
Pojemość pomocniczego zbiornika oleju 74 dm3
Ilość oleju w układzie (poza zbiornikami) 25 dm3
Łączna ilość oleju hydraulicznego 197 dm3
PARAMETRY PRACY UKŁADU HYDRAULICZNEGO
Max ciśnienie w układzie napędowym 32 MPa
Max ciśnienie w układzie doładowania 3,5 MPa
Max ciśnienie w układzie hamulcowym 13,5 MPa
Max ciśnienie w układzie docisku kół napędowych 9,0 MPa
Max ciśnienie zasilania układów pomocniczych 16 MPa
Wydajność pompy zasilającej układy pomocnicze 15 dm3/min
WIELKOŚCI GEOMETRYCZNE POMP I SILNIKÓW UKŁADU HYDRAULICZNEGO
Pompa główna 250dm3
Pompa doładowania 38 dm3
Silnik hydrauliczny napędowy 520 dm3
WYMIARY
Maksymalna wysokość (od półki szyny) 1650 mm
Szerokość kabiny 1180 mm
Szerokość przedziału silnikowego 900 mm
Całkowita długość 8840 mm
MASY
Masa ciągnika gotowego do jazdy 10100 kg
TECHNICAL SPECIFICATION Number of drive / brake modules 4 The diameter of the friction wheel 340 mm Pitch diameter of the drive sprocket wheel 225 mm MAXIMUM PULLING / PUSHING FORCE for the friction drive 105 kN ± 5% for the sprocket drive 155 kN ± 5% MAXIMUM TRACTOR SPEED for the friction drive 2,0 m/s for the sprocket drive 1,3 m/s DRIVING PROPERTIES runway profile C channel 180 runway spacing 900 mm minimum radius of curvature of the route in the horizontal plane 4 m minimum radius of curvature of the route in the vertical plane 10 m maximum longitudinal track gradient ±30⁰ maximum lateral track gradient ±10⁰ TRACTOR BRAKES Emergency and parking brake spring rim brake Maneuvering brake hydraulic motors working in a closed system Number of pairs of brake pads 4 Minimum static brake force 160 kN COMBUSTION ENGINE Turbocharged diesel with direct injection Engine power up to 120kW Maximum revolutions 2300 rev/min Cooling system forced by fluid Permissible concentration of CO in the exhaust gas 170 ppm HYDRAULIC SYSTEM Working medium hydraulic oil HFC or HLP 68, 46 Main oil tank capacity 98 dm3 Auxiliary oil tank capacity 74 dm3 The amount of oil in the system (except tanks) 25 dm3 Total amount of hydraulic oil 197 dm3 OPERATING PARAMETERS OF THE HYDRAULIC SYSTEM Max. pressure in the drive system 32 MPa Max. pressure in the boost system 3,5 MPa Max. pressure in the brake system 13,5 MPa Max. pressure in the pressure system of the driving wheels 9,0 MPa Max. Supply pressure of auxiliary systems 16 MPa Capacity of the pump feeding the auxiliary systems 15 dm3/min GEOMETRICAL RATINGS OF HYDRAULIC SYSTEM PUMPS AND MOTORS Main pump 250dm3 Boost pump 38 dm3 Hydraulic drive motor 520 dm3 DIMENSIONS Maximum height (from the rail level) 1650 mm The width of the cabin 1180 mm The width of the engine compartment 900 mm Total length 8840 mm WEIGHT Weight of the tractor in running order 10100 kg