Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

CIĄGNIK AKUMULATOROWO-HYDRAULICZNY GAD-2

GAD-2

Ciągnik kolejki podwieszanej GAD-2 przewidziany jest do przewozu ludzi na nachyleniach do ± 25° oraz transportu ładunków na nachyleniach do ± 30°. Może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych, w polach metanowych i niemetalowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W przypadku, gdy stężenie metanu w otaczającej atmosferze przekroczy 2% ciągnik będzie automatycznie wyłączony do czasu, gdy stężenie metanu ulegnie zmniejszeniu. Ciągnik podwieszony GAD-2 może by konfigurowany z 2, 3 lub z 4-ma wózkami napędowymi, w zależności od zapotrzebowania na siłę pociągową. Ponadto może być zastosowany w konfiguracji tak zwanego ciągnika „stałego” lub „rozpinanego”. Ciągnik jest przeznaczony do przewozu ludzi oraz transportu ładunków po podwieszonej trasie (jezdni) szynowej, ciernej lub zębatkowej, na nachyleniach do 30°. Wózki napędowe ciągnika ponad kołami ciernymi mają zabudowane koła zębate, dzięki którym ciągnik może generować większą siłę pociągową na trasie zębatkowej, przy zmniejszonej prędkości jazdy. W ciągniku GAD-2 zastosowano wózki napędowe napędzane silnikami hydraulicznymi oraz agregat hydrauliczny, który je zasila.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Siła pociągowa kół ciernych – maks. dla 4 wózków napędowych 80 kN +10%
Siła pociągowa kół zębatych – maks. dla 4 wózków napędowych 120 kN +10%
Statyczna siła hamowania min180 kN
Prędkość maksymalna – napęd cierny 2 m/s
Prędkość maksymalna – napęd zębatkowy 1,4 m/s
Nachylenie maksymalne ciernej lub zębatkowej trasy jezdnej ± 30°
Długość ciągnika z czterema napędami 17,9 m
Wysokość mierzona od szyny jezdnej 1,36 m
Szerokość 1,06 m
Masa ciągnika z czterema napędami 12 t
Dopuszczalna temperatura w wyrobiskach pracy ciągnika +5°C do +35°C