Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

CIĄGNIK AKUMULATOROWY GAD-1

GAD-1

Ciągnik kolejki podwieszanej GAD-1 przewidziany jest do przewozu ludzi na nachyleniach do ± 25° oraz transportu ładunków na nachyleniach do ± 30°. Może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych, w polach metanowych i niemetalowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W przypadku, gdy stężenie metanu w otaczającej atmosferze przekroczy 2% ciągnik będzie automatycznie wyłączony do czasu, gdy stężenie metanu ulegnie zmniejszeniu. Ciągnik podwieszony GAD-1 może być konfigurowany z 2, 3 lub z 4-ma wózkami napędowymi, w zależności od zapotrzebowania na siłę pociągową. Ponadto może być stosowany w konfiguracji tak zwanego ciągnika „stałego” lub „rozpinanego”. Na rysunku powyżej uwidoczniony jest przykład konfiguracji ciągnika stałego, z maksymalną ilością, czterech wózków napędowych. Ciągnik GAD-1 został wyposażony w pełni elektryczne zespoły napędowe. Ciągnik jest przeznaczony do przewozu ludzi oraz transportu ładunków po podwieszonej trasie (jezdni) szynowej, ciernej lub zębatkowej, na nachyleniach do 30°. Wózki napędowe ciągnika ponad kołami ciernymi mają zabudowane koła zębate, dzięki którym ciągnik może generować większą siłę pociągową na trasie zębatkowej, przy zmniejszonej prędkości jazdy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Siła pociągowa kół ciernych – maks. dla 4 wózków napędowych 80 kN +10%
Siła pociągowa kół zębatych – maks. dla 4 wózków napędowych 120 kN +10%
Statyczna siła hamowania min 180 kN
Prędkość maksymalna – napęd cierny 2 m/s
Prędkość maksymalna – napęd zębatkowy 1,4 m/s
Nachylenie maksymalne ciernej lub zębatkowej trasy jezdnej ± 30°
Długość ciągnika z czterema napędami 17,9 m
Wysokość mierzona od szyny jezdnej 1,36 m
Szerokość 1,06 m
>Masa ciągnika z czterema napędami 12 t
Dopuszczalna temperatura w wyrobiskach pracy ciągnika +5°C do +35°C
Prędkość znamionowa silników elektrycznych 900 obr/min
Moc znamionowa pojedynczego silnika w wózku napędowym 10,8 kW
Moment znamionowy silnika w wózku napędowym 114,6 Nm
Moc znamionowa silnika układu hydraulicznego 2,2 kW
Dopuszczalny stopień naładowania baterii zależy od konfiguracji trasy
Alarmowy stopień naładowania baterii 100,00%
Napięcie znamionowe baterii 265V DC
Maksymalna energia baterii 160 kWh
Znamionowy prąd baterii 4 x 80A
Napięcie zasilania silników elektrycznych napędów SMwsPA132M6 152V AC
Napięcie zasilania silnika układu hydraulicznego dSLg100L4A-1 152V AC
Znamionowy prąd odpływu silników napędowych jazdy 45A
Znamionowy prąd odpływu silnika hydrauliki 12,7A
Maksymalny prąd obwodów pomocniczych 24V (DC), 22A
Napięcie iskrobezpieczne 12V (DC)