Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

ZAPYCHAK TOROWY ZT.VT

Kolejka przetokowa

Zapychak torowy ZT.VT przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w tym w pomieszczeniach o stopniu „a” i „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zapychak służy do przetaczania wozów kopalnianych z kołami o średnicy Ø375, Ø350 oraz Ø220, pojedynczych lub zestawionych w składy, po torach poziomych lub nachylonych w granicach ±4°, o rozstawie szyn 600-1000mm.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zespół zapychający
Szerokość toru 600-1000 mm
Prędkość wózka zabierakowego 0,17 m/s
Siła pociągowa 70 kN
Podłużny zakres pracy siłowników i zabieraków 2500mm
Siłownik Ø50/ Ø90/ Ø110/1500/1970-3470
Wymiary zespołu zapychającego
Długość pomiędzy końcówkami torowiska 4950 mm
Długość całkowita 5400 mm
Szerokość konstrukcji 2430 mm
Wysokość do główki szyny 130 mm
Wysokość konstrukcji 215 mm
Masa całkowita 2150 kg
Zespół zasilający
yp zasilacza hydraulicznego agregat hydrauliczny HAZV VII
Pojemność zbiornika: 245 dm3
Użyteczna objętość cieczy w zbiornika: 200 dm3
Typ pompy MHP330A297YEAB1043
Wydajność pompy: 31 cm3/obr
Przepływ 46 l/min.
Nominalne ciśnienie pracy 16 MPa
Typ silnika elektrycznego dSLg (dSKg) 160-200L(M)-4 EP
Napięcie zasilania silnika elektrycznego 500/1000V
Moc silnika elektrycznego do 30 kW
Rodzaj czynnika roboczego olej hydrauliczny L-HL 68
Wymiary agregatu hydraulicznego HAZV VII
Długość 2295 mm
Szerokość 735 mm
Wysokość 1275 mm
Masa bez oleju 650 kg
Masa całkowita 8100kg