Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Kolejka przetokowa typu VT-3

Kolejka przetokowa

Kolejka przetokowa typu VT-3 przeznaczona jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w tym w pomieszczeniach o stopniu „a” i „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kolejka przetokowa typu VT-3 służy do przetaczania wozów kopalnianych z kołami o średnicy Ø375, Ø350 oraz Ø220, pojedynczych lub zestawionych w składy, po torach poziomych lub nachylonych w granicach ±4o, o rozstawie szyn 600-1000mm.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Szerokość toru 600-900 mm
Prędkość wózka zabierakowego 0,40 m/s
Siła pociągowa 66,8 kN
Rozstaw zabieraków 1080 mm
Ilość wózków zabierakowych 8
Pasma łańcucha napędowego 2
Rodzaj łańcucha napędowego Sworzniowy 120x65x60
Silnik elektryczny
Typ dSk 225M6-EP (CELMA)
Moc 30 kW
Prędkość 982 obr/min
Napięcie zasilania 500V/1000V
Przekładnia
Typ PO-02
Przełożenie i = 35,2
Zwalniak elaktrohydrauliczny
Typ Ex ZE 1250/60 Z1 S450 (EMA-ELFA)
Wymiary kolejki
Długość 5020 mm
Szerokość 2430 mm
Wysokość 1334 mm
Masa całkowita 8100kg