Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001 oraz PN-N-18001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oferta produkcyjno-usługowa

Produkcja, dostawy oraz remonty następujących urządzeń i podzespołów:

 • przenośniki taśmowe,
 • podajniki taśmowe,
 • kolejki spągowe,
 • kołowroty linowe,
 • ciągniki linowe,
 • części do kolejek podwieszanych,
 • części do napędów kolejek linowych,
 • ładowarki i spągoładowarki górnicze oraz ich podzespoły,
 • agregaty hydrauliczne uniwersalne (dwufunkcyjne) HAZV,
 • pompy, silniki i siłowniki hydrauliczne oraz ich części,
 • przepusty tamowe do przenośników taśmowych,
 • przenośniki zgrzebłowe,
 • kombajny chodnikowe VT-100,
 • remonty kombajnów chodnikowych typu AM-50,
 • wypalanie blach plazmową wypalarką numeryczną.

Nasi partnerzy