Spalinowa kolejka spągowa PIOMA-VACAT

Saplinowa kolejka spągowa

Spalinowa kolejka spągowa PIOMA-VACAT stanowi kompletny system transportu z napędem własnym, składający się z:

  • zespołu transportowego kolejki,
  • trasy kolejki,
  • elementów oznakowania i sygnalizacji trasy.

Zespół transportowy kolejki porusza się po specjalnie zaprojektowanym torze jezdnym ułożonym na spągu. Profil jezdni stanowią dwa połączone ceowniki półkami zwróconymi ku sobie i oddalonymi od siebie o 900mm. Z profilu tego wykonane są wszystkie segmenty (szyny) toru: proste, łukowe, wklęsłe i wypukłe. W zależności od przeznaczenia do końców szyn przyspawane są odpowiednie złącza szynowe. Wewnątrz toru znajduje się listwa cierna lub listwa cierna i zębata przenoszące silę ciągnącą lub hamującą jednostek napędowych i hamujących.

Do napędu kolejki służy ciągnik spalinowy kolejki PIOMA-VACAT, zbudowany na bazie ciągnika kolejki podwieszanej PIOMA CS 80.

Ciągnik składa się z czterech modułów napędowo-hamulcowych połączonych sprzęgami konstrukcji specjalnej (łącznikami) i linami bezpieczeństwa. Na dwóch zewnętrznych modułach napędowo-hamulcowych zabudowane są kabiny operatora zwrócone przodem do kierunków jazdy, natomiast dwa środkowe moduły służą do posadowienia przedziału silnikowego. Napęd ciągnika realizowany jest za pomocą przekładni hydrostatycznej pracującej w obiegu zamkniętym.

Napęd na koła przenoszony jest za pomocą wolnoobrotowych tłoczkowych silników hydraulicznych. Przeniesienie napędu z silników hydraulicznych na tor kolejki realizowany jest za pomocą sprzężenia ciernego kół napędowych z listwą cierną toru lub sprzężenia kształtowego kół zębatych z listwą zębatą toru.

Zmiana sposobu przeniesienia napędu odbywa się bez wysiadania operatora z kabiny. Do transportu materiałów służą platformy transportowe o nośności 60,120 lub 220 kN.

Wyrób ten został wyprodukowany pod nadzorem procedur ustanowionych w ramach systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001 oraz PN-N-18001:2004 certyfikowanego przez Bureau Veritas Certification.

Certyfikat Bureau Veritas Certification numer PL11000149/P

Certyfikat Vacat Certyfikat Instytutu Spawalnictwa

Nasi partnerzy