Przenośniki taśmowe

Napęd VT

Przenośnik taśmowy typu VT-1000, VT-1200, VACAT-1000/2, VACAT-1200/2, VT/III-1000, VT/III-1200 i VT/III-1400 o szerokości taśmy odpowiednio 1000, 1200 lub 1400 mm przeznaczony jest do odstawy urobku na duże odległości w podziemnych zakładach górniczych oraz na powierzchni kopalń. Przenośnik może być również stosowany w kopalniach rud i surowców mineralnych oraz w kopalniach odkrywkowych.

Przenośnik może pracować w wyrobiskach zakładów górniczych, w tym w pomieszczeniach o stopniu a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego. Konstrukcja napędu oraz pozostałych podzespołów pozwala na zabudowę przenośnika taśmowego w chodnikach przyścianowych, w chodnikach będących w trakcie drążenia oraz w wyrobiskach zbiorczych (odstawy główne).

Charakterystyka techniczna
Typ przenośnika VT-1000
VT-1200
VACAT-1000/2
VACAT-1200/2
VT/III-1000
VT/III-1200
VT/III-1400
Szarokość taśmy 1000mm, 1200mm 1000mm, 1200mm 1000mm, 1200mm,1400mm
Prędkość max. taśmy 4m/s
Wydajność typowa 1000m - 1400t/h
1200m - 2000t/h
1400m - 2800t/h
Moc jednostek napędowych 55÷528kW 55÷360kW 320÷2000kW
Max. nachylenie taśmy wg. dopuszczenia taśmy

Wyrób ten został wyprodukowany pod nadzorem procedur ustanowionych w ramach systemu zarządzania zgodnego z normąISO 9001 oraz PN-N-18001 certyfikowanego przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A..

Certyfikat Polskiego Rejestru Statków S.A.. numer NC-2174

Certyfikat Vacat Certyfikat Instytutu Spawalnictwa

Nasi partnerzy