Podajnik taśmowy

Podajnik taśmowy

Podajnik taśmowy typu PDT VT-600/800/1000 o szerokości taśmy 600, 800 lub 1000 mm przeznaczony jest przede wszystkim do odstawy urobku z kombajnu chodnikowego na inne urządzenie odstawy - przenośnik zgrzebłowy lub taśmowy, jak również do wozów kopalnianych. Podajnik może pracować również jako samodzielne urządzenie odstawy niewielkiego zasięgu.

Konstrukcja podajnika umożliwia podwieszenie odpylacza oraz innych urządzeń np. wyłączników elektrycznych nad jego trasą oraz przemieszczanie ich wraz z postępem przodka.

Podajnik może pracować w wyrobiskach zakładów górniczych, w tym w pomieszczeniach o stopniu a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Charakterystyka techniczna
Szarokość taśmy 600mm, 800mm, 1000mm
Prędkość taśmy 2,5m/s
Wydajność PDT VT- 600 - 380t/h
PDT VT- 800 - 650t/h
PDT VT-1000 - 1000t/h
Max. sumaryczna moc jednostek napędowych 60kW
Max. długość całkowita 100m

Wyrób ten został wyprodukowany pod nadzorem procedur ustanowionych w ramach systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001 oraz PN-N-18001 certyfikowanego przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A..

Certyfikat Polskiego Rejestru Statków S.A.. numer NC-2174

Certyfikat Vacat Certyfikat Instytutu Spawalnictwa

Nasi partnerzy