Odpylacz mokry OMV-1000

Odpylacz mokry

Odpylacz mokry typu OMV-1000 jest urządzeniem stacjonarnym, które metodą mokrej neutralizacji pozwala na eliminację cząstek pyłu (węglowego, skalnego, kopalnianego) z atmosfery kopalnianej. Jego zastosowanie znacznie ogranicza zagrożenie pyłowe powstające głównie w wyniku urabiania calizny węglowej, ale także w miejscach przesypów, kruszarek, zbiorników węgla, komór zsypowych, wywrotów oraz w zakładach przeróbki mechanicznej węgla i rud.

Charakterystyka techniczna
Średnica przyłączy Ø 1000
(redukcja na Ø 800 lub z Ø 1200)
Wydajność przepływu powietrza 600 - 750m3/min
Zakres skuteczności odpylania
(stężenie pyłu 2g/m3)
96 - 98%
Spadek ciśnienia przy nominalnej wydajności 250Pa
Ciśnieniowe rozpylanie wody 25 dysz (np. G243 wyk. B)
Wymagane ciśnienie dla rozpylania 1,0MPa
Wymagana ilość wody 0,75 l/s
Moc zainstalowana do 11kW
Pojemność zbiornika sedymentacyjnego 450-600dm3
Dopuszczalne nachylenie osiowe części przepływowej 15°

Wyrób ten został wyprodukowany pod nadzorem procedur ustanowionych w ramach systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001 oraz PN-N-18001:2004 certyfikowanego przez Bureau Veritas Certification.

Certyfikat Bureau Veritas Certification numer PL11000149/P

Certyfikat Vacat Certyfikat Instytutu Spawalnictwa

Nasi partnerzy