Kołowrót hydrauliczny VT.KLH-2/120, VT.KLH-2/200

Kołowrót hydrauliczny

Kołowrót linowy hydrauliczny VT.KLH-2/120 oraz VT.KLH-2/200 służy do przesuwania (ciągnięcia i opuszczania) ciężkich elementów maszyn i urządzeń górniczych podczas prowadzenia prac w wyrobiskach górniczych, w tym jako urządzenie wspomagające przy zbrojeniu i likwidacji ścian. Używany jest do wyciągania i wprowadzaniu sekcji obudowy zmechanizowanej, a także innych elementów maszyn i urządzeń w ścianach i przodkach. Kołowrót można wykorzystywać do przeciągania transformatorów, różnego rodzaju ciężkich elementów aparatury elektrycznej oraz jako urządzenie pomocnicze przy przeładunku ciężkich elementów, jak również do prac transportowych, gdzie wymagana jest duża siła uciągu. Kołowrót przystosowany jest do stosowania w wyrobiskach o nachyleniu do 45°.

Kołowrót może być wykorzystywany w układach transportu kołowego do przetaczania wozów po torach płaskich i nachylonych do ± 4 (stopni), a także po torach o nachyleniu powyżej 4 (stopni) pod warunkiem zapewnienia samohamowności środka transportowego lub odpowiednim zabezpieczeniu torów.

Kołowrót może współpracować z innymi kołowrotami w układzie podwójnym, zgodnie z dokumentacją układu transportu stworzoną przez użytkownika.

W ramach wyposażenia dodatkowego – na życzenie klienta, dostarczana jest rolka kierująca linę VT-80 lub VT-200. Rolka kierująca linę służy do zmiany kierunku liny – urządzenie pozwala na załamanie liny w zakresie od 0° do 180°, poprzez opasanie roli. Rolka jest urządzeniem wspomagającym w układach transportu linowego. Stosowana jest w szczególności w miejscach trudnodostępnych, gdzie z uwagi na gabaryty urządzenia i brak miejsca, bądź ze względów bezpieczeństwa, nie ma możliwości ciągnięcia w układzie „na wprost”.

Kołowrót linowy hydrauliczny VT.KLH-2/120 oraz VT.KLH-2/200 przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w pomieszczeniach o stopniu a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Charakterystyka techniczna
Kołowrót VT.KLH-2/120 VT.KLH-2/200
Min/max ustalone ciśnienie robocze oleju 7 / 18MPa 9 / 20MPa
Siła uciągu na pierwszej i ostatniej warstwie (min. ciśnienie oleju) 53 / 41kN 77 / 58kN
Siła uciągu na pierwszej i ostatniej warstwie (max. ciśnienie oleju) 120/100kN 200 / 159kN
Maksymalny kąt pochylenia drogi transportowej 45°
Przykładowa średnica liny - dla min. / max. ciśnienia roboczego oleju (6x36 WS-WC) Ø 24mm / Ø 36mm Ø 30mm / Ø 46mm
Prędkość liny 0 ÷ 0,22 m/s
Średnica części nawojowej bębna Ø 650mm Ø 914mm
Szerokość płaszcza bębna 650 ÷ 1000mm 750 ÷ 1100mm
Długość liny na bębnie (min. szerokość bębna) Ø 24mm - 388m /
Ø 36mm 125m
Ø 30mm - 592m /
Ø 46mm 210m
Długość liny na bębnie (max. szerokość bębna) Ø 24mm - 601m /
Ø 36mm 190m
Ø 30mm - 857m /
Ø 46mm 306m
Silnik hydrauliczny SOK-1000 lub SHT -1000 lub L7B-3600 SOK-1000 (2 szt. ) lub SHT -1000 (2 szt. ) lub L7B- 3600 (2 szt. )
Moment obrotowy 10kNm 10kNm
Ciśnienie nominalne 18MPa 20MPa
Prędkość obrotowa 100 obr/min 100 obr/min
Wymiary kołowrotu dla min. szerokości bębna bez stóp rozporowych (dł. / szer. /wys) 1815 / 1545 / 1459mm 2470 / 1695 / 1740mm
Masa kołowrotu dla min. szerokości bębna bez stóp rozporowych 3800kg 7100kg
Charakterystyka techniczna
Agregat hydrauliczny AH.KLH 30 AH.KLH 75
Ustalone ciśnienie robocze oleju 9 ÷ 20MPa 9 ÷ 20MPa
Użyteczna objętość cieczy w zbiorniku 240dm3 100dm3
Rodzaj czynnika roboczego olej hydrauliczny HLP-68 olej hydrauliczny HLP-68
Silnik elektryczny - moc i napięcie zasilania 30kW; 500/1000V 75kW; 500/1000V
Pompa - typ PNZ2-150K lub MHP365A-478BIAB178OU A4VSG250 lub A2P-250 HD lub HPV-280-02 Linde
Pompa - wydajność max. 150dm3/min 360dm3/min
Wymiary (dł. / szer. / wys.) 1470 / 1250 / 1170mm 2556 / 830 / 1300mm
Masa 695kg 850kg

Znak dopuszczenia WUG: GM - 17 / 13
GM - 19 / 13

Wyrób ten został wyprodukowany pod nadzorem procedur ustanowionych w ramach systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001 oraz PN-N-18001:2004 certyfikowanego przez Bureau Veritas Certification.

Certyfikat Bureau Veritas Certification numer PL11000149/P

Certyfikat Vacat Certyfikat Instytutu Spawalnictwa

Nasi partnerzy