Kolejka przetokowa typu VT-3

Kolejka przetokowa

Kolejka przetokowa typu VT-3 przeznaczona jest do przetaczania wozów kopalnianych pojedynczych lub zestawionych w pociągi, po torach poziomych lub nachylonych w granicach do 8% i szerokości toru 500 – 1000mm. Kolejka przetokowa typu VT-3 przeznaczona jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w tym w pomieszczeniach o stopniu a i b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Charakterystyka techniczna
Prędkość max. 0,32m/s
Siła pociągowa 80kN
Rodzaj łańcucha ogniwowy Ø26x92
Liczba pasm łańcucha 1
Rozstaw zabieraków L = 1656mm
Szerokość toru 550 – 1000mm
Przekładnia obiegowa PO2
Przełożenie i = 32,1
Silnik elektryczny
Typ dopuszczony do pracy w podziemiach kopalni
Moc max. 45kW
Prędkość max. 738 obr/min

Wyrób ten został wyprodukowany pod nadzorem procedur ustanowionych w ramach systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001 oraz PN-N-18001:2004 certyfikowanego przez Bureau Veritas Certification.

Certyfikat Bureau Veritas Certification numer PL11000149/P

Certyfikat Vacat Certyfikat Instytutu Spawalnictwa

Nasi partnerzy