Oferta dla górnictwa

Dołowe roboty górnicze, drążenie wyrobisk, roboty zbrojeniowe i montażowe:

  • drążenie wyrobisk górniczych kamiennych i węglowych,
  • przebudowy wyrobisk górniczych,
  • przebudowy skrzyżowań,
  • roboty szybowe,
  • kompleksowe zbrojenie ścian wraz z wyposażeniem,
  • kompleksowe montaże odstaw taśmowych,
  • kompleksowe montaże urządzeń transportowych,
  • montaże wszelkiego typu rurociągów.

Nasi partnerzy